Welkom op de website van Ontwerp en Tekenburo Enrico Ontruimingsplan  Wij stellen het plan op conform de NEN 8112:2010. Het ontruimingsplan is een hulpmiddel om bij calamiteiten adequaat te kunnen handelen en beschrijft de wijze van ontruiming door de BHV-organisatie. Voor wie? Bij brand in een gebouw ontstaat al snel een levensbedreigende situatie, vooral door de grote rook- en hitte ontwikkeling Een ontruimingsplan wordt geëist vanuit het bouwbesluit 2012, de Arbowet en het Arbobesluit bij gebouwen waar een brandmeld- en/of ontruimingsinstallatie vereist is.  Indien een bedrijf niet verplicht is een ontruimingsplan te hebben dient er in ieder geval een ontruimingsprocedure te zijn. Deze maakt onderdeel uit van een BHV-plan. Inhoud In het ontruimingsplan wordt beschreven hoe de wijze van ontruiming bij calamiteiten door de BHV-organisatie plaats moet vinden. De verschillende taken van wie er handelend moet optreden, worden in dit plan vastgelegd. Van belang zijn onder andere hoe te handelen bij brand en ontruiming. Nieuw is dat er extra aandacht wordt besteed aan de samenwerking met medegebruikers en wat te doen bij een regionaal alarm. Het ontruimingsplan wordt door ons opgesteld aan de hand van een door de opdrachtgever ingevulde vragenlijst.  Ontruimingsplattegronden maken deel uit van het ontruimingsplan. Wanneer u deze zelf aanlevert, nemen wij deze op in het ontruimingsplan. Op verzoek kunnen wij ook de ontruimingsplattegronden voor uw organisatie opstellen. Situatietekeningen met daarop aangegeven de verzamelplaats zijn altijd opgenomen in het plan. Het is van belang om na invoering van een ontruimingsplan deze in de praktijk te toetsen door middel van het houden van ontruimingsoefeningen. Uw voordelen •Goed voorbereid zijn op incidenten en calamiteiten •Volledig voldoen aan de huidige wet- en regelgeving •Een helder en gestructureerd ontruimingsplan •Alle afspraken omtrent ontruiming goed vastgelegd Kosten Een ontruimingsplan is een document dat op maat geschreven wordt. Aangezien ieder bedrijf in omvang en soort werk verschillend is, kan na het verwerven van enige gegevens een vrijblijvende offerte voor u opgemaakt worden.  Contact Heeft u interesse in een ontruimingsplan of heeft u nog vragen aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij zijn bereikbaar op nummer 06-42748523 Ontwerp en Tekenburo Enrico D.E. van Leen Grote Boterbloem 24 1991 LM Velserbroek tel 023-7851220 mobiel 06-42748523 tekenburo-enrico@kpnmail.nl www.tekenburo-enrico.nl Laatste wijziging 11 oktober 2013