Wanneer heeft u een bouwvergunning nodig? Heeft u bouw- of verbouwplannen? In de meeste gevallen heeft u daar een omgevingsvergunning (vroeger bouwvergunning) voor nodig. Sommige (kleinere) bouwwerken doorlopen een reguliere vergunningsprocedure en andere worden aan een uitgebreide vergunningsprocedure onderworpen door middel van een uitgebreide toets. Monumenten Als u gaat bouwen in, op, aan of bij een monument is er altijd een omgevingsvergunning nodig. Dit geldt ook voor het bouwen in een beschermd stads- of dorpsgezicht. Voorwaarden De regels verschillen per bouwwerk en per situatie. Er zijn drie categorieën: 1. Vergunningvrije bouwwerken: Vaak kunt u kleine bouwactiviteiten zonder omgevingsvergunning uitvoeren. Denkt u hierbij aan een afscheiding tussen balkons of dakterrassen, zonweringen of rolluiken of dakkapellen en bijgebouwen aan de achterkant van een woning. Meer hierover vindt u bij 'bouw en verbouw, vergunningvrij'. 2. Reguliere omgevingsvergunning om te bouwen: U hebt deze vergunning nodig voor kleinere bouwwerken, zoals een dakkapel aan de voorkant van een woning of een bijgebouw (berging). Deze procedure duurt maximaal 8 weken en kan een keer met 6 weken verlengd worden.  3. Uitgebreide omgevingsvergunning om te bouwen: Alle overige, ingewikkeldere bouwwerken vallen binnen de uitgebreide procedure. Deze vergunning kan ook in fases worden behandeld. De procedure duurt maximaal 26 weken en kan een keer met 6 weken verlengd worden. Aanpak Wij vragen voor u de omgevingsvergunning aan bij het OLO (Omgevingsloket Online).  Voor deze aanvraag zijn de volgende gegevens nodig: - De plattegronden van iedere verdieping van het bouwwerk; - Aanduiding van de bestemming van de ruimten en gebouwen; - Lengte- en dwarsdoorsneden; - Alle gevelaanzichten, hoogte van het bouwwerk; - Principedetails, dat wil zeggen gegevens over het uiterlijk van het gebouw. - Tekeningen van zowel de huidige situatie als de gewenste situatie. Voor de bestanden die aangeleverd worden, gelden de volgende voorwaarden: - Algemene gegevens, rapportages en berekeningen in PDF, HTML of een ander gelijkwaardig formaat. - Tekeningen in DXF, TSA, CCD of een ander gelijkwaardig formaat. - Als de tekeningen niet los zijn te zien van de berekeningen, dan moeten de gegevens in TSA, CCD of een ander gelijkwaardig formaat aangeleverd worden. - De gegevens moeten 'alleen lezen' ('read-only') zijn. De gemeente toetst uw bouwplan aan een aantal door de wet voorgeschreven punten. U kunt bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift, dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Indien u over bovenstaande meer informatie wilt kunt u met ons contact opnemen op nummer 06-42748523     Welkom op de website van Ontwerp en Tekenburo Enrico Ontwerp en Tekenburo Enrico D.E. van Leen Grote Boterbloem 24 1991 LM Velserbroek tel 023-7851220 mobiel 06-42748523 tekenburo-enrico@kpnmail.nl www.tekenburo-enrico.nl Laatste wijziging 11 oktober 2013