Brandveiligheid Wij zijn ook deskundig op het vakgebied brandveiligheid en kunnen u hierover adviseren, voor zowel bestaande bouw als nieuwbouw. Bij nieuwbouw kan veel tijd en geld bespaard worden als er bij het ontwerp vroegtijdig rekening wordt gehouden met de brandveiligheidseisen. Bouwplantoetsing brandveiligheid nieuw- en/of bestaande bouw Voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning moet een gebouw voldoen aan alle geldende bouwkundige brandveiligheidseisen in het bouwbesluit. Hiervoor kunen wij voor u de toetsing uitvoeren. Bij deze plantoetsing komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde: -      Sterkte bij brand (eisen bouwconstructie);    -      Brand- en rookcompartimentering + berekening brandoverslag -      Vluchten bij brand  (loopafstanden bij ontvluchting); -      Installaties volgens het bouwbesluit; -      Bestrijding van brand; -      Brandbeveiligingsinstallatie volgens het bouwbesluit Voldoet het ontwerp niet aan de brandveiligheidseisen, dan denken wij uiteraard actief mee over een oplossing. Gelijkwaardige oplossingen Wij helpen u graag naar het vinden van gelijkwaardige oplossingen op het gebied van brandveiligheid. Hierin kunnen wij een adviserende rol spelen. Daarbij kunt u denken aan de volgende gelijkwaardigheden: -          Grote brandcompartimenten d.m.v. Methode Beheersbaarheid van Brand 2007; -          Vuurbelastingberekening voor reductie op de eis aan de bouwconstructie; -          Brandoverslagberekening tussen gebouwen en/of verschillende bouwlagen conform NEN 6068; -          Vultijden(rook)model voor langere loopafstanden (veilig vluchten). Brandveiligheidonderzoek Een brandveiligheidonderzoek stelt vast wat het huidige brandveiligheidniveau in uw bedrijf is. Tevens geeft het aan of dit niveau voldoende is en of er een aanpassing vereist is. U kunt mij inschakelen voor een brandveiligheidonderzoek. Indien nodig geven wij aan hoe het brandveiligheidsniveau het beste geoptimaliseerd kan worden. Zo heeft u het meeste rendement van uw investering in brandveiligheid. Ook verzorgen wij voor uw aanvraag Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik of uw melding brandveilig gebruik. Op verzoek kunnen wij ook een ontruimingsplan en ontruimingsplattegronden/Vluchtrouteplattegronden voor uw organisatie opstellen. Indien u over bovenstaande meer informatie wilt kunt u met ons contact opnemen op nummer 06-42748523     Welkom op de website van Ontwerp en Tekenburo Enrico Ontwerp en Tekenburo Enrico D.E. van Leen Grote Boterbloem 24 1991 LM Velserbroek tel 023-7851220 mobiel 06-42748523 tekenburo-enrico@kpnmail.nl www.tekenburo-enrico.nl Laatste wijziging 11 oktober 2013 Wat doe jij bij brand